Øyenes historie

2011-ferje

Øybåten legger til på Gressholmen – foto: B. Smaaskjær 2011

Mitt første valg når det gjelder turer til øyene i Indre Oslofjord er Gressholmen/ Heggholmen/Rambergøya, her kan jeg påtreffes ruslende rundt i all slags vær og til alle årstider. Båt går hele året – så sant ikke is skaper problemer i vinterhalvåret – og turen fra Aker brygge til Gressholmen tar rundt 25 minutter og båten er innom Bleikøya før den anløper Gressholmen.

Før jeg tar deg med på en liten rundtur litt historie!

Ca 5 minutter fra ferjeleiet på Gressholmen finner du i dag Gressholmen kro.
Det tidligere klubbhuset til Christiania skytterforening, som ble reist i 1866, lå her. Skytterforenings aktiviteter på Gressholmen var svært populær og i 1883 ble det bygget et forsamlingslokale i tillegg til klubbhuset. Selve klubbhuset ble revet i 1930, samtidig med at dagens bygg ble bygget, men tilbygget fra 1883 står fremdeles og utgjør i dag den lille fløyen på dagens kro.
Gressholmen kro er et av de eldste bevertningsstedene langs fjorden, kroa ble pusset opp i 2016/2017 og fikk nye drivere i 2018

I tillegg til klubbhus og forsamlingshus, etablerte skytterforeningen skytterbaner; kortbaner på Gressholmen og en langbane fra Gressholmen over det som den gang var sundet mot Rambergøya. Foreningens bruksrett til området på Gressholmen utløp i 1990, men rester fra skytterforeningens baner på begge øyer kan du fremdeles finne.

SundGressholmenRambergoya

Bukta mellom Gressholmen og Rambergøya hvor skytterforeningen hadde anlagt langbane. Bildet er tatt ved lavvann. Foto: B. Smaaskjær 2014

I tillegg til skytterforeningens anlegg ble Norges første flyplass for rutefly (sjøfly) etablert på Gressholmen i 1927, men flyplassen – Oslo flyvehavn – ble snart for liten og i 1939 overtok Fornebu som hovedflyplass.

Det som er igjen av flyplassen er i dag i bruk som småbåthavn og slipp og husene, som i sin tid huset de som hadde tilknytning til flyplassen, er i dag feriehus.

Heggholmen
– står du med ryggen til ferjeleiet på Gressholmen ute på steinfyllinga som i dag ligger mellom Gressholmen – Heggholmen – Rambergøya har du Heggholmen på høyre hånd.

I 1894 etablert Christiania Dampoliemølle seg på Heggholmen og i årene fra 1901 og fram til 1919 var det et komplett lite industrisamfunn her med boliger både for funksjonærer og arbeider, samt en liten skole.  Det ble anlagt en liten jernbane, som fremdeles er i bruk!, for å frakte varer mellom havna og oljemølla, og etter at mølla brant i 1919 til den nye fabrikken som ble bygget i sjøkanten på «baksiden» av øya.
Anlegget ble kjøpt opp av Lilleborg i 1909 som holdt «hjulene i gang» fram til 1960.

Etter at arbeiderne flyttet fra øya ble husene omgjort til feriehus for Lilleborgs ansatte.
I dag er husene private ferieboliger og den gamle fabrikken fungerer som atelier.

04.02 Heggholmen

Tror dette må være formannens hus, det skulle ligge på Jakteskjær og dette er det eneste huset som ligger på et skjær. Foto: B. Smaaskjær 2014

På Heggholmen, som ligger i hovedinnseilingen til Oslo havn, ligger det eldste fyret i indre Oslofjord. Fyrbygningen i sveitserstil, er oppført i 1876 og bygget i tre, og fyrlykten er bygd som en hjørnelykt. Bygget har tårn med tåkeklokke og nautofon.

HeggholmenFyr

Heggholmen fyr – utsikt fra toppen av Gressholmen mot Lindbergøya – foto: B. Smaaaskjær 2016

Fyret fikk elektrisk drift i 1928 som det første i Norge, og ble automatisert i 1959. Fyrvokterstillingen ble inndratt i 1972, og fyrstasjonen har siden vært ubemannet.

Både fyret og de øvrige rester av industrianlegg er fredet som kulturminner.