Stier på Gressholmen

Lyst til å bli med på tur rundt på Gressholmen/ Heggholmen/Rambergøya?

Tidligere var dette tre frittliggende øyer, men i dag er sundene som tidligere skilte øyene fylt ut slik at øyene henger sammen. Båt går hele året – så sant ikke is skaper problemer i vinterhalvåret – og turen fra Aker brygge til Gressholmen tar rundt 20 minutter.

Før vi rusler videre en viktig melding!

Øyene er fredet. Berggrunnen på øyene består i hovedsak av kalkrike bergarter og vegetasjonen, som domineres av kalkfuruskog og kalktørrenger, er variert og mangfoldig med mange plantesamfunn som er sjeldne i Norge. Det er ikke lov til å plukke blomster, kvister, steiner e.l.

 I tillegg til kalkfuruskogen, er den grunne gjørmestrandbukta mellom Gressholmen og Rambergøya med omliggende strandeng og sumpområder med sjeldne plantesamfunn og funksjoner for fuglelivet en viktig del av reservatet.  Bukta er også et viktig hekke- og beiteområde for sjøfugl og all motorferdsel er forbudt hele året. I hekkesesongen 1/4 – 15/7 er all ferdsel forbudt. Det er registrert hekking av sjeldne arter.

Det er ikke tillatt å overnatte i telt eller tenne bål på øyene! Grilling er bare tillatt på grus eller sandgrunn.

Vel i land på Gressholmen har du flere valg:

 • Gå til venstre rett etter at du går av båten og klatre over fjellknausene og ned mot stranda på den andre siden. Det er mulig å følge fjellknausene langs stranda til Gressholmen kro
 • Følg hovedstia opp bakken når du kommer av båten, på toppen har du tre muligheter:
 1. Venstre – sti ned til Gressholmen kro
  Kroa er åpen mellom 15. mai og 1. september, stengt i vinterhalvåret. Nedenfor kroa er det en liten badeplass – og ut mot vannet er restene av en av Oslos aller første skytebaner.
  Det går sti langs vannet innover i bukta, følger du den kommer du etter hvert til Heggholmen og Rambergøya.
 2. Rett fram – hovedstien mellom de tre øyene, den fører til det gjenfylte sundet mellom Gressholmen, Heggholmen og Rambergøya.
 3. Høyre – koselig lite brukt sti som går opp på toppen av Gressholmen.
  Fra toppen er det flott utsikt – og går du her om våren går stia gjennom områder med masse blåveis – husk at de IKKE skal plukkes.
  Respekter privatlivets fred og ikke gå gjennom området rundt husene som ligger nedenfor skråningen når du kommer til Heggholmen. Følg merket sti som går litt oppe i skråningen.

  2016.04-sti-blåveis

  Blåveis langs stia som går over Gressholmens høyeste punkt – foto: B. Smaaskjær 2016

Mer informasjon om  Heggholmen og øyas tidligere historie på Øyenes historie