Arkadi kloster – Kreta’s holocaust

Arkadi4

Detalj fra Arkadi klosteret

Høyt oppe i fjellene mellom Rethymnon og Heraklion, i enden av en gorge ved foten av fjellet Psiloritis circa 2,5 mil sør-øst for Rethymnon, finner du klosteret Arkadi.
Klosteret, som er et av Kretas viktigste minnesmerker og et symbol for frigjøringen av Kreta, er kjent for det som hendte der i november 1866, se mer om det under.

Klosteret, som fra utsiden kan minne om en festning, er stort, bygget i en rektangel med høye, sterke vegger som omslutter munkenes celler, matsalen, magasinet og andre rom – og midt i anlegget står kirken med klokketårnet og dets 3 kirkeklokker.

Arkadi6

Kirken i Arkadi klosteret

I mer enn 200 år hadde the ottomanske rike (tyrkerne) plyndret og utnyttet Kreta, folket levde miserable liv tynget av tunge skatter som gjorde okkupantene rike og det kretiske folk rasende. Flere ganger hadde det kretiske folket prøvd å gjøre opprør uten å lykkes å bli kvitt okkupantene. I 1866 ble det dannet en revolusjonskommite, som etter hvert fikk tilholdssted på Arkadi. «Opprørernes» ønske var å bli gjenforent med Hellas og det var forventet væpnet kamp.

Uroen eskalerte utover høsten og tyrkerne svarte med å vandalisere og terrorisere omliggende lansbyer noe som førte til at fler og fler søkte tilflukt bak klosterets murer.

Arkadi2

Detalj fra Arkadi klosteret

I begynnelsen av november 1866 var det i alt 964 personer som opphold seg i klosteret. Av disse var 639 kvinner og barn fra ødelagte nabolandsbyer, og 250 veltrente soldater. I klosterets magasin var det lagret store mengder våpen og krutt.

Kvelden 7. november ankom tyrkerne Arkadi med en hær bestående av 15 000 mann og minst 30 kanoner og ved daggry 8. november blir klosteret angrepet. Snikskyttere postert langs toppen av klosterets yttervegger forsvarer klosteret heroisk mot overmakten, mens tyrkerne prøver å sprenge hovedporten og en mindre sideport.

9. november, etter to dagers beleiring, innser abbed Gabriel at klosteret snart vil falle i tyrkernes hender og det blir besluttet å sprenge kruttet som er lagret i magasainet når tyrkerne baner seg vei inn i klosteret.

Av de 964 som oppholdt seg i klosteret, overlevde 114, disse ble tatt til fange, resten døde i ekplosjonen. Minst 1500 tyrkiske soldater døde i løpet av kampene.

Arkadi

Detalj fra Arkadi klosteret

Det som hendte 9. november 1866 symboliserer frigjøringen av Kreta og gjør Arkadi klosteret til et av de fremste klostrene på Kreta.

På utsiden av klosteret er det et minnesmerke som viser restende av de som døde i 1866. Spor etter kampene i 1866 kan fremdeles ses i barken på trærne på området.

Det historiske klosteret er i dag omgitt av dyrket jord med vingårder, oliventrær og grønnsakshager – og klosterets bygniner blir ivaretatt av munker som lever der.
Inne på området finner du en souvenir shop med blant annet håndlagde kopier av bysantiske icon. Her finner du også et museum med en stor samling av bysantiske iconer, diverse religiøse symboler fra 1600-tallet og heraldikk og relieff fra flere revolusjoner.

Åpent:
Sommer: Daglig kl 08:00 – 20:00 – Vinter: Daglig kl 09:00 – 18:00 – Inngangspenger: € 2,00

 

Ønsker du å besøke Arkadi klosteret pass på at skuldre og knær er dekket.

 

 

Og overalt er det blomster…..

Arkadi1

Detalj fra Arkadi klosteret

Arkadi3Arkadi5